„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Wiśnia bez pestki" w ramach operacji
„Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie drylowania wiśni w sposób taki,
aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezentacja drylownicy w Strefie Innowacji ŚODR

Innowacyjny prototyp drylownicy zaprezentowany w Strefie Innowacji ŚODR na Dniu Otwartych Drzwi w Modliszewicach

Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę czerwca (25.06.2023 r.) odbyło się największe święto Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, czyli 46. edycja Dnia Otwartych Drzwi (DOD). Wydarzeniu temu, jak co roku, towarzyszyła XVI Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, podczas której prezentowane zwierzęta hodowlane walczyły o tytuły czempionów i wiceczempionów. Tradycyjnie też zwiedzający Dowiedz się więcej…

Trwają prace nad modelem innowacyjnej drylownicy

Dobre wiadomości płyną od zespołu badawczego Politechniki Świętokrzyskiej! Trwają zaawansowane prace nad innowacyjnym modelem drylownicy do wiśni – technologii, która jest kluczową częścią projektu „Wiśnia bez Pestki”. Celem projektu jest zaprojektowanie, wytworzenie i wdrożenie innowacyjnej technologii drylowania wiśni jako owocu miękkiego polegającego na usunięciu wewnętrznej części owocu pestkowca (pestki), w Dowiedz się więcej…

Podpisanie umowy

Umowa na innowacyjny projekt „Wiśnia bez pestki” podpisana!

W dniu 28.01.2021 r. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach jako lider grupy operacyjnej „Wiśnia bez pestki” wraz pozostałymi konsorcjantami: Politechniką Świętokrzyską w Kielcach oraz Suszarnią Owoców, Warzyw i Ziół Maria Chmielewska podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie drylowania wiśni w sposób taki, aby Dowiedz się więcej…

Druga nagroda w kraju za innowacyjny projekt „Wiśnia bez pestki”

8-9 grudnia 2020 r. w formie konferencji online odbyło się „V Forum Wiedzy i Innowacji”. Wydarzeniu temu towarzyszył konkurs „Najciekawsze innowacyjne rozwiązania dla poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa”, w którym projekt realizowany przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach znalazł się na podium. Celem „V Forum Wiedzy i Innowacji” było stworzenie Dowiedz się więcej…