„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Strona internetowa wdrożona i administrowana przez Grupę Operacyjną "Wiśnia bez pestki" w ramach operacji
„Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie drylowania wiśni w sposób taki,
aby struktura owocu była naruszona w jak najmniejszym stopniu we współpracy z Politechniką Świętokrzyską”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 16 "Współpraca" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezentacja drylownicy w Strefie Innowacji ŚODR

Innowacyjny prototyp drylownicy zaprezentowany w Strefie Innowacji ŚODR na Dniu Otwartych Drzwi w Modliszewicach

Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę czerwca (25.06.2023 r.) odbyło się największe święto Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, czyli 46. edycja Dnia Otwartych Drzwi (DOD). Wydarzeniu temu, jak co roku, towarzyszyła XVI Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, podczas której prezentowane zwierzęta hodowlane walczyły o tytuły czempionów i wiceczempionów. Tradycyjnie też zwiedzający Dowiedz się więcej…